Marina Van Steenweghen

Secretaris N-VA Haacht


Mandaat:

  • Gemeenteraadslid
  • Lid raad van bestuur (RvB) van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Intergemeentelijke samenwerkingsverband (IGS):

  • Lid raad van bestuur (RvB) Haacht en Boortmeerbeek Bibliotheek (HaBoBIB), met raadgevende stem