Lokaal werk

N-VA Haacht is een positieve oppositiepartij die samen met alle inwoners van Haacht wil werken aan wat beter kan en moet in onze gemeente.

N-VA Haacht werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de tweede grootste partij in Haacht met 2 229 stemmen ofwel 23,6% en 6 zetels op 23 in de gemeenteraad.

De N-VA komt steeds met constructieve voorstellen aan de dag om het beleid in Haacht te ondersteunen.

 

Een oppositiepartij moet ook zeggen waar het fout loopt en beter kan.

Er moet een veiligheidsbeleid komen in Haacht dat vandaag vanuit het schepencollege ij zo na afwezig is.

Het fiets- en wegennetwerk van Haacht bevindt zich in te slechte staat, hier moet iets aan gebeuren.

N-VA Haacht verzet zich ook tegen de uitverkoop van het Haachtse onroerende patrimonium om de begroting te laten kloppen. Toekomstig beleid wordt hierdoor gehypothekeerd. De Haachtse financiën moeten op orde gesteld worden.

 

Haacht is een groene gemeente. Dat wil N-VA zo houden. We verzetten ons dan ook ten stelligste tegen de komst van een afvalverbrandingsoven.

N-VA wil meer plaats voor KMO-bedrijven op het industrieterrein van Kampenhout-Sas.

Het opofferen van de groene ‘buitenkant van Lombaarden’ zoals het schepencollege absoluut wil, is volgens N-VA niet de juiste keuze.

 

N-VA wil ook een bekwame aanpak van de ontsluiting van de industriegebieden Hambos en Kruineike waardoor de dorpskernen van Wespelaar en Tildonk ontlast worden. De vele blunders in dit dossier stapelen zich op.

 

Een waarheidsgetrouw en modern communicatiebeleid is ook prioriteit voor N-VA Haacht.