Nieuws

Op 13 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Een week geleden werden de fractieleiders van de oppositie (N-VA en CD&V) uitgenodigd om vanavond om 18u een bezwaarschrift te ondertekenen i.v.m. het mogelijke winkelcomplex op Kampenhout-Sas samen met de leden van het college van burgemeester en schepenen. N-VA Haacht juicht deze samenwerking over …

Op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Op zaterdag 30 juni keurde de algemene ledenvergadering (ALV) van N-VA Haacht conform de statuten van de N-VA de kieslijst van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen met een overweldigende meerderheid goed. De N-VA als basis-democratische partij laat immers het laatste woord aan haar leden …

Op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Oppositiepartij N-VA voert in Haacht een opmerkelijke pre-campagne: sinds februari heeft de partij al bijna 5.000 huisbezoeken verricht om alle inwoners van Haacht persoonlijk uit te nodigen op één van de 6 wijkbezoeken die de partij in elk gehucht van Haacht in het voorjaar heeft georganiseerd. Met …