Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 april 2018, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

De werkgroep sociaal beleid van N-VA Haacht onderzocht de recente klacht van enkele  Haachtse poetsvrouwen. Die klacht hekelde het feit dat de gemeente dit jaar wel een loonsverhoging toekent aan   leidinggevende functies maar niets voorziet voor de laagste lonen.   Volgens N-VA bestuurslid Marc …

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Gemeenteraad keurt beheersplan beschermd dorpgezicht goed.   Vlaams minister voor erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) keurde na inspraak van de bewoners van de dorpskern van Wespelaar de bescherming van het dorpsgezicht definitief goed in april 2017. Hierdoor zijn de gevels van een aantal belangrijke …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Fietsbeleid, Fietspaden, Lokale afdeling, Over ons, Persartikels, Veiligheid:, Verkeer & Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Op 6 december 2017 kreeg onze afdelingsvoorzitter Bert Francois het woord in Rondom Haacht.   Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige bestuur? De realisatie van de "Heerlijckheid Roost" met enerzijds de heropbouw van de fundamenten van het verdwenen kasteel van Roost en …

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening, Verenigingen, Verenigingsleven

Hondenclub Thor verhuisde deze zomer noodgedwongen bijna 10 km verder van hun vertrouwde stek op de Stationsstraat te Haacht naar Schiplaken, recht tegenover Bloso in Hofstade In november 2016 werd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) …

Op 6 juli 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsbestuur, Afdelingsnieuws, Afdelingswerking, Bestuur

De N-VA-afdeling van Haacht heeft zoals elke 3 jaar verkiezingen georganiseerd onder haar leden voor de samenstelling van een nieuw bestuur. De leden kozen een nieuwe voorzitter, een nieuwe ondervoorzitter en bestuursleden. Dit team moet N-VA Haacht succesvol naar de gemeenteraadsverkiezingen van …

Op 23 februari 2017

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 622.000 euro toe voor het uitvoeren van restauratiewerken in Haacht (Tildonk). Hiervan gaat 72.000 euro naar de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel en 550.000 euro naar de restauratie van de …