Schepencollege wil oud gemeentehuis van Wespelaar slopen

Op 12 september 2016

Open VLD-Groen-sp.a-schepencollege wil oud gemeentehuis van Wespelaar slopen

 

Het Open VLD-Groen-sp.a-schepencollege heeft een aanvraag ingediend bij Ruimte Vlaanderen om het voormalig gemeentehuis van Wespelaar te slopen.

Dit verneemt N-VA Haacht bij het inkijken van het dossier in het kader van het openbaar onderzoek n.a.v. de beslissing van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om het dorpsgezicht voorlopig te beschermen.

Opmerkelijk want in haar eigen advies aan het agentschap Onroerend Erfgoed erkent het schepencollege de historische waarde van het oud gemeentehuis.

 

Wat is de visie van deze coalitie met de sloop van het oud gemeentehuis?

“Wespelaar, dorp van appartementsblokken”?

De intentie tot verkoop en sloop van het oud gemeentehuis kadert binnen de uitverkoop van het onroerend patrimonium van de gemeente om de begroting in evenwicht te houden.

De slogan: ‘Haacht, financieel gezonde gemeente’ is niet langer houdbaar.

N-VA heeft ernstige bedenkingen bij het koppige verzet van het schepencollege tegen de bescherming van het dorpsgezicht van Wespelaar.

Hebben zij misschien een geheime agenda?

De bescherming van het dorpsgezicht biedt immers niets dan voordelen.

Zowel voor de eigenaars van de beschermde panden als voor de gemeente zelf.

Bescherming financieel voordelig voor gemeente én eigenaars van private panden waarvan de gevel beschermd is

 

Als openbaar bestuur komt de gemeente in aanmerking voor een erfgoedpremie van 80% voor werken aan het exterieur van het oud gemeentehuis.

Private eigenaars van de beschermde gevels komen in aanmerking voor een erfgoedpremie van 40% voor werken aan hun beschermde gevel. Het gaat hier om normale onderhouds- of instandhoudingswerken die sowieso zouden gebeuren zelfs als zou de gevel van hun private woning niet beschermd zijn.

Naast de erfgoedpremie komen de eigenaars wiens historische gevels beschermd zijn nog in aanmerking voor een belastingvermindering.

Tenslotte: toont onderzoek uit het buitenland aan dat beschermende panden over het algemeen een positief effect hebben op hun omgeving en de waarde van het onroerend goed.

 

Voor N-VA Haacht is de (voorlopige) bescherming het sein om te investeren in de dorpskern van Wespelaar die de afgelopen 16 jaar werd verwaarloosd.

De N-VA vindt o.a. dat het schepencollege moet samenzitten met de brouwerij van Haacht om een grondige renovatie van herberg De Zwaan op de been te zetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is