N-VA Haacht verrast met 1.000en huisbezoeken in opmerkelijke pre-campagne

Op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018
N-VA Haacht

Oppositiepartij N-VA voert in Haacht een opmerkelijke pre-campagne: sinds februari heeft de partij al bijna 5.000 huisbezoeken verricht om alle inwoners van Haacht persoonlijk uit te nodigen op één van de 6 wijkbezoeken die de partij in elk gehucht van Haacht in het voorjaar heeft georganiseerd. Met deze wijkbezoeken wil de partij enerzijds van de inwoners zélf horen wat zij vinden van het gemeentebeleid van de afgelopen 6 jaar en vooral wat er beter kan, en anderzijds wil N-VA iedereen de gelegenheid bieden persoonlijk kennis te maken met haar kandidaten voor de komende verkiezingen. Op het meest recente wijkbezoek in Haacht-centrum ter gelegenheid van de jaarmarkt was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een opvallende gast. De populairste politicus van het land was speciaal voor de gelegenheid naar Haacht afgezakt om de lokale N-VA-afdeling te steunen. Op zaterdag 30 juni volgt nog een laatste wijkbezoek in Wespelaar waar de partij gratis frietjes zal uitdelen aan alle aanwezigen als voorbode op de Vlaamse feestdag van 11 juli. Vanaf 1 juli begint immers de sperperiode en mogen er o.a. ook geen Vlaamse vlaggetjes meer uitgedeeld worden.

Intussen heeft de partij ook haar kopstukken bekend gemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Haacht trekt op 14 oktober met een enthousiaste mix van ervaring en nieuw talent naar de kiezer. Lijsttrekker in Haacht is Bert Francois. Tien jaar geleden was Bert één van de mede-oprichters van Stop de Oven. Dank zij een recent arrest van de Raad van State behoort de dreiging van een afvaloven op de grens met Haacht nu definitief tot het verleden. Sinds 2012 zetelt Bert Francois voor N-VA in de gemeenteraad waar hij vooral ijvert voor een gezonde en leefbare gemeente op het gebied van milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Bert zit ook in de milieuadviesraad. Op de 2de plaats staat gemeenteraadslid, lid van de raad van bestuur (RvB) van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) en afdelingssecretaris Marina Van Steenweghen. De 3de plaats is voor Dr. Jo Vandesande, stichter en erevoorzitter van HAGOK. Marc Vermylen, oud-schepen van Haacht, staat op plaats 13 en is zo de aanvoerder van de rechterkolom. Op 14 staat Mireille Vergucht, lid van het vast bureau van het OCMW en op 15 gemeenteraadslid en lid van de informele financiële commissie Marc Verbelen. De Haachtse N-VA-lijst wordt geduwd door fractieleider in de gemeenteraad en politieraadslid Frank Vannetelbosch die op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 nog de op één na meeste voorkeurstemmen van heel Haacht behaalde. De overige kandidaten worden bekendgemaakt na goedkeuring door de lokale ledenvergadering van de afdeling die eind juni plaatsvindt.

Het verkiezingsprogramma van N-VA in Haacht zal maximaal rekening houden met de input die de partij heeft ontvangen bij de afgelopen huis- en wijkbezoeken. Eerder was er ook al een enquête via het lokale huis-aan-huisblaadje en via sociale media. De resultaten hiervan worden nog verwerkt. Nu al staat vast dat N-VA de belastingdruk in Haacht te hoog vindt voor wat de inwoners ervoor in de plaats krijgen. Verder wil N-VA de fiets- en wegeninfrastructuur in Haacht dringend aanpakken en stelt ze voor om de politiedotatie te verhogen om meer veiligheid te garanderen in de woonwijken die recent veelvuldig geplaagd werden door inbraakgolven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is