N-VA Haacht in de weer voor hondenclub Thor

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening, Verenigingen, Verenigingsleven
Hondenclub Thor

Hondenclub Thor verhuisde deze zomer noodgedwongen bijna 10 km verder van hun vertrouwde stek op de Stationsstraat te Haacht naar Schiplaken, recht tegenover Bloso in Hofstade

In november 2016 werd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 'Stationsomgeving Haacht' opgesteld om de stationsomgeving te Haacht-station, inclusief een te bouwen brug/tunnel, gestalte te geven.

Hierdoor zou nabij de spoorweg een stuk Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)-gebied verloren gaan.  De Provincie vond het nodig om langsheen de Stationsstraat, ten noorden van de Leibeek, een perceel uit te roepen tot nieuw VEN-gebied.

Wetende dat zulk VEN-gebied het betrokken perceel beschermt tegen omzeggens iedere ingreep, stelde de voorzitter van de Haachtse hondenclub Thor deze zomer tot zijn verbijstering vast dat de terreinen, die - hoewel gelegen in een groengebied - gedurende de voorbije 30 jaar toch telkens op een gedoogbeleid konden rekenen vanwege de opeenvolgende Haachtse gemeentebesturen, nu subito presto dienden ontruimd te worden, want de percelen bevonden zich sinds november 2016 plots in een VEN-gebied.

De voorzitter van Thor, een vereniging die met haar meer dan 500 leden tot de grootste hondenscholen van Vlaanderen behoort, overlegde met de lokale instanties om tot een soepelere interpretatie van zulk VEN-gebied te komen. Niets mocht echter baten. De gemeente stelde een onrealistisch alternatief voor (o.m. een hondenweide vlak naast het kerkhof van Wespelaar) waar noch plaats was voor lawaai noch voor een clubhuis.

Onverrichterzake zag Thor zich genoodzaakt uit te wijken naar Hever/Schiplaken… waar ze een weide (alweer gelegen in een groengebied en bovendien qua toekomst onzeker) vonden die dan toch voor enkele jaren soelaas zou kunnen brengen. De verhuis, inbegrepen de installatie van twee containers kostten de vereniging al meer dan 50.000 EUR.

Op aangeven van N-VA-bestuurslid dr Jo Vandesande werd nog getracht Thor in Haacht te houden door bij de provinciale instanties een uitzondering aan te vragen op de consequenties van het nieuwe VEN-gebied. Het PRUP biedt de mogelijkheid om via een omstandig verslag zulke “Individuele ontheffing voor verboden activiteiten” aan te vragen. Vandesande stuurde in samenspraak met de eigenaar van het perceel en de voorzitter van Thor dit verzoek naar de bevoegde provinciale administratie.

De reactie van het agentschap Natuur en Bos was… negatief. Het betrokken perceel was VEN-gebied en zou dat blijven. Dat hierdoor 500 clubleden dienden te verhuizen bleek geen argument. Volgens de bijgevoegde argumentatie werd de hondenclub te Haacht trouwens een behoorlijk alternatieve weide aangeboden (quod non). Vervolgens werd gepoogd het VEN-gebied te versluizen naar de andere kant van de Stationsstraat waar zich trouwens ook al een klein VEN-perceel bevindt. Ook dit voorstel stuitte op een njet vanwege Natuur en Bos.

De eigenaar van het perceel waarop de hondenclub gelegen is, liet intussen ontgoocheld weten niet in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de provincie en bedankte N-VA Haacht voor haar pogingen om hondenclub Thor alsnog in Haacht te kunnen houden.

Auteur: Jo Vandesande, afdelingsbestuurslid N-VA Haacht

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is