Fusie Haacht-Boortmeerbeek?

Op 8 november 2016, over deze onderwerpen: Acties, Gemeentefusie

Fusie Haacht-Boortmeerbeek?

Een slagzin uit onze verkiezingscampagne van 2012 – ‘blinkende gemeentepaleizen, barstende straten’ - is jammer genoeg nog steeds actueel. Dat ligt onder meer aan de benarde financiële situatie van de gemeente Haacht. Alle investeringen die de meerderheid beloofde, worden geschrapt of uitgesteld. De N-VA vraagt daarom een gezond financieel beleid voor uw gemeente. Kan een fusie met bijvoorbeeld Boortmeerbeek daartoe bijdragen?

 

Vlaams minister Liesbeth Homans moedigt gemeenten aan om vrijwillig te fuseren. Zij heeft daarvoor zelfs een schuldverlichting van 500 euro per inwoner veil.

De financiële bonus voor Haacht en Boortmeerbeek zou meer dan 13 miljoen euro beleidsruimte creëren. Uw geld dat gebruikt kan worden voor de dringende heraanleg of het herstel van wegen en fietspaden.

Meer samenwerking = betere dienstverlening

Onder meer HaBoBIB, de politiezone en de GP ImpanisVan Petegem bewijzen dat schaalvergroting nuttig is voor onze kleine gemeenten. Een fusie zou ook goed zijn voor de verenigingen in Haacht-Statie, die nu vaak uit de boot vallen omdat ze verspreid zijn over de twee gemeenten. Bovendien zorgt een fusie voor een efficiëntere en betere dienstverlening.

Een veel gehoord argument is dat na de fusie van 1977 de deelgemeentes verwaarloosd werden. Daarom is voor de N-VA- afdelingen van Haacht en Boortmeerbeek de aandacht voor de dorpskernen van cruciaal belang als we tot een samenwerking komen.

Minder postjes na fusie

Sommige partijen vrezen wellicht ‘postjes’ te verliezen want een fusie van gemeenten leidt steeds tot een vermindering van het aantal politieke mandaten. De N-VA niet. Vandaag hebben Haacht en Boortmeerbeek samen twee burgemeesters, tien schepenen en 44 gemeenteraadsleden (plus de mandaten in het OCMW).

Zonder een fusie in 2018 zullen er nog twee gemeenteraadsleden bijkomen omdat het aantal inwoners van Boortmeerbeek tot 12 000 gestegen is. Mogelijk ook in Haacht, als de grens van 15 000 inwoners overschreden wordt.

Wanneer je die gemeenten samenvoegt zal er een forse daling van het aantal politieke mandaten zijn van minimum één burgemeester, twee schepenen en 17 gemeenteraadsleden. Dat geeft de gemeente niet alleen meer slagkracht, ook de kostprijs van het politieke apparaat zal dalen.

 

Marc Verbelen
gemeenteraadslid
marc.verbelen [at] n-va.be
0498 06 31 12

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is